/lo.png

Usługi graficzne

 Wykonuję projekty graficzne:
logo, ulotki, plakaty,  foldery reklamowe.
Tworzę grafikę na strony internetowe:
banery statyczne i dynamiczne,prezentacje multimedialne.
Wykonuję obróbkę fotografii, fotomontaże strony www
i inne zlecenia graficzne
 
 
 
Grafika komputerowa rozwija się dynamicznie od połowy dwudziestego wieku. Powstanie i popularyzacja internetu spowodowało rozkwit tej dziedziny. Istnieją dwa sposoby zapisu obrazów graficznych.

Mapa bitowa - zapis obrazu w postaci mapy punktów o określonym kolorze i położeniu. Mapy bitowe to pliki o rozszerzeniach: bmp, jpg, gif, png, psd.
Do tworzenia grafiki rastrowej służą programy: Photoshop, Gimp, Pixia, Corel PhotoPaint, Paint Shop, Photo- Brush. Programy te stosuje się do edycji fotografii, tworzenia grafiki na potrzeby internetu.
Zapis wektorowy - definiuje kształty za pomocą równań algebraicznych.Obrazy wektorowe mają rozszerzenie cdr, ai, wmf, pdf, ep, swf..
Programy do tworzenia grafiki wektorowej to: CorelDraw, Inkscape, Illustrator, Draw Plus.  Zapisują one obrazy za pomocą krzywych. Obrazy zapisane w ten sposób mają mniejszy rozmiar. Można je powiększać bez straty jakości. Grafikę wektorową stosuje się najczęściej dotworzenia projektów logo, ikonek, herbów, map i planów.

Format svg (scalable vector graphics) powstał w roku 1999 na potrzeby internetu.. Jest to uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej. Obsługuje grafikę statyczną i animacje.Pozwala na użycie języków skryptowych i arkuszy stylów. Nie zawiera obsługi funkcji audio i wideo. Ten format odczytuje przeglądarka Amaya, Firefox, Google Chrome, Opera,  Konqueror.Follow us on FacebookFollow us on TwitterFollow us on LinkedIn